MASOMO YA SAUTI

USIISHI KATIKA WAKATI ULIOPITA

YALIYOPITA SI NDWELE, GANGA YAJAYO